วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้เข้าร่วมงาน Thai New year 2019 (Songkarn Festival) ซึ่งจัดขึ้นที่ Thai town Holliwood เมือง Los Angeles โดยในช่วงเช้าผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จากนั้นได้มาร่วมเดินขบวนพาเหรดซึ่งในปีนี้เป็นรูปแบบของขบวนกลองยาว จากนั้นนักเรียนของโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธาวาสร่วมแสดงที่เวทีวัฒนธรรม 2 ชุดการแสดงคือ สงกรานต์บ้านเราและระบำตารีกีปัส ในปีนี้เราได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี และทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ฝึกความกล้าแสดงออก และพัฒนาตัวเองได้อย่างน่าชื่นชม และครูอาสาได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวด Miss Thai New Year 2019 อีกด้วย