วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณะครูอาสาภาคฤดูร้อน วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนภาคฤดูร้อน ปีพุทธศักราช 2562  โดยมี พระกิตติญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป เมตตาเป็นประธานในพิธี ให้โอวาทและปฐมนิเทศ นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครูอาสาฯ ทั้งนี้คณะครูอาสาได้แสดง “เซิ้งแหย่ไข่มดแดง” เป็นการต้อนรับนักเรียน ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์