วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะครูอาสาประจำการฯวัดพุทธานุสรณ์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมแห่งเมืองฟรีมอนท์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้เข้าร่วมแสดงในงาน Global Buddhism Conference ที่มหาวิทยาลัย Berkeley มีการแสดงทั้งดนตรีและนาฏศิลป์หลากหลายอย่าง เช่น ฟ้อนผาง เดี่ยวขิมสองตัว เดี่ยวโปงลาง เซิ้งแหย่ไข่มดแดง โดยได้รับความสนใจจากชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก