วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะครูอาสาร่วมกับคณะผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ แคลิฟอร์เนีย ได้จัดคอนเสิร์ตใหญ่ประจำปี Thai Classical Night ครั้งที่ 25 ภายใต้ชื่องาน “สายนทีแห่งนครา” ซึ่งแบ่งการแสดงออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ "ทศมินทราภิเษกสดุดี" และ "สายนทีแห่งนครา"  โดยในช่วงแรกเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสดุดีพระมหากษัตริย์ไทย ผู้เปรียบดั่งสายน้ำที่หล่อเลี้ยงศรัทธาและวิถีชีวิตไทยให้มีความผาสุขร่มเย็นและอุดมสมบูรณ์ และในช่วงที่สองเป็นการนำเสนอประเพณีและวิถีชีวิตของชาวไทยกับสายน้ำ ในรูปแบบของละครเล่าเรื่องราวสลับกับการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ โดยมีการนำเสนอวงดนตรีหลากหลายรูปแบบ ทั้งวงมหาดุริยางค์ เดี่ยวระนาดทุ้ม เดี่ยวขิม วงปี่พาทย์ วงโปงลาง เพลงพื้นบ้านต่าง ๆ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้ชมให้ความสนใจและเข้าร่วมรับชมเป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ