คณะครูอาสาฯภาคฤดูร้อน ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีรองกงสุลใหญ่ นครลอสแองเจลิส นายโกศล สถิตธรรมจิตร เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครูอาสาฯภาคฤดูร้อน ภายในงานมีกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมความเป็นไทยแก่นักเรียน ได้แก่ กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสุนทรภู่​ กิจกรรมการประกวดคัดลายมือ การประกวดวาดภาพระบายสีตัวละครในวรรณคดีไทย การประกวดอ่านทำนองเสนาะ การประกวดเดินแบบการแต่งกายด้วยชุดไทยตามตัวละครในวรรณคดีไทยที่สุนทรภู่ได้ประพันธ์ไว้ และการจัดป้ายนิเทศแสดงผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลในประเภทต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักเรียนและผู้ปกครอง