วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะครูอาสาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 ได้เข้าพบปะพูดคุย ทำความรู้จัก และร่วมรับประทานอาหารค่ำกับกงศุลใหญ่ นครลอสแองเจลิส นายมังกร ประทุมแก้ว พร้อมครอบครัว ณ บ้านพัก พร้อมด้วยคณะครูอาสาประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะครูท้องถิ่น โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง