วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนวมินทรราชูทิศ บอสตัน ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ขึ้น ภายใต้ชื่อ นวมินทร์เกมส์ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  โดยคณะครูได้จัดเตรียมสถานที่ต่าง ๆ ไว้อย่างสวยงาม และได้รับความช่วยเหลือจากคณะพระสงฆ์ของวัด ในงานแบ่งออกเป็น 2 สี คือ สีแดงและสีน้ำเงิน มีเกมส์กีฬาพื้นบ้านหลายอย่าง อาทิ กินวิบาก ปิดตาตีหม้อ ชักกะเย่อ ก่อให้เกิดเสียงหัวเราะและความสนุกสนานทั้งเด็กและผู้ปกครอง หลังจบกิจกรรมมีการมอบถ้วยรางวัลและเหรียญให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรม