พบกับบทสัมภาษณ์และทำความรู้จักกับคณะครูอาสาสมัคร โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ปี 2562 ประจำโรงเรียนวัดไทยลอสแองเจลิส

 

 

 

ที่มา : นิตยสาร MTUS SOCIETY Volume 17 Issue 24, June 11-17, 2019 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://mtussociety.com คณะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน ปี 2562 วัดไทยลอสแองเจลิส