วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะสงฆ์ รวมกับคณะครู นักเรียน อุบาสกอุบาสิกา และศิษยานุศิษย์ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. จัดงานบุญ  ”ธรรมสมโภช 94 ปี หลวงตาชี”  พระราชมงคลรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท) ระหว่างวันที่ที่ 8-9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เมืองซิลเวอร์สปริงส์ รัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา ภายในงานมีกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์, ฉันภัตตาหารเช้า-เพล, ทำบุญทักษิณานุปทาน, เจริญพระพุทธมนต์, ถวายสักการะมุทิตาแด่หลวงตา, พระสงฆ์บิณฑบาตปัจจัยทิพย์, การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยของคณะครูนักเรียนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดไทย ดี.ซี.