วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะครูร่วมบรรเลงดนตรีไทยและรำไทยในกิจกรรม Mekong country event รวมถึงพูดคุยแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมกับผู้จัดงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ Meridian international center