วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะครูร่วมบรรเลงดนตรีไทยและรำไทย รวมถึงพูดคุยแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมกับผู้จัดงาน Asian pacific American heritage month celebration ณ Maryland institute college of art