วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 20.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น คณะครูอาสาโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ประจำวัดไทยกรุงวอซิงตัน, ดี.ซี.  เดินทางถึงสหรัฐอเมริกาอย่างปลอดภัย  มีชาววัดไทยกรุงวอซิงตัน, ดี.ซี. คอยต้อนรับ  ทำให้คณะครูปลื้มใจและรู้สึกอบอุ่นใจเป็นอย่างมาก พร้อมที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  

 

จากนั้น ในวันที่ 26 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 7.00 น. คณะครูอาสาสาโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยประจำวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เข้ากราบนมัสการ พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) เพื่อเป็นสิรมงคล สร้างขวัญและกำลังใจในการเริ่มต้นการปฏิบัติงานแก่คณะครูอาสาจุฬาฯ ในการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้