วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะครูร่วมบรรเลงดนตรีไทยและรำไทย รวมถึงพูดคุยแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมกับคุณครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียน