วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 คณะครูและนักเรียนร่วมกันเดินขบวนพาเหรดแสดงที่มาและความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานและการแสดงบรรเลงดนตรีไทยของทุกระดับชั้น อีกทั้งร่วมกันตักบาตรอาหารแห้ง ทำบุญบริจาคทานสร้างกุศล ณ วัดไทย กรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.