วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2562 คณะครูและนักเรียนร่วมกันเดินขบวนพาเหรดในหัวข้อเอกลักษณ์ความเป็นไทย และการแสดงบรรเลงดนตรีไทยของทุกระดับชั้น อีกทั้งยังร่วมมีกิจกรรมส่งเสริมประเพณีไทยคือ สรงน้ำพระ ก่อเจดีย์ทราย ทำบุญตักบาตร ณ วัดไทย กรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.