วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 คณะครูและตัวแทนนักเรียนร่วมบรรเลงดนตรีไทยและรำไทย คุณครูอยู่ประจำซุ้มอาหารไทยเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมกับตัวแทนชาติอื่น ๆ ที่มาร่วมงานและจัดซุ้มกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม international community ณ โรงเรียน highland elementary school