วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวชิรธรรมปทีป ได้จัดงานวชิรคอนเสิร์ต เทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 20 "รัตนโกสินทร์ แผ่นดินจักรี" ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดวชิรธรรมปทีป

การแสดงแบ่งเป็น3ช่วง ได้แก่

1.วิถีดรุณรัตน์

2. ขับขานรื่นเริงบันเทิงพัสตราภรณ์

3. ใต้ร่มพระบารมีมหาจักรีศรีรัตนโกสินทร์

 

การแสดงในครั้งนี้ได้รับความร่วมแรงร่วมใจตั้งแต่การเตรียมงาน การฝึกซ้อม จนกระทั่งการจัดการแสดงทั้งในส่วนเบื้องหน้า และเบื้องหลัง โดยคณะครูอาสาจากวัดต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มาช่วยงานวชิรคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ได้แก่ วัดนวมินทราชูทิศ บอสตัน, วัดชิคาโกธัมมาราม, วัดพุทธดัลลัส, วัดพุทธาวาส ฮิวส์ตัน, วัดสุทธาวาส ริเวอร์ไซด์ และ วัดพุทธานุสรณ์ จึงทำให้การแสดงในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี และได้รับคำชมเป็นอย่างมาก