วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะครูอาสาประจำการ 1 ปี วัดธัมมาราม นครชิคาโก ได้พาเด็กๆ เข้าร่วมแสดงงาน Skokie Festival of Cultures 29th Annual โดยมีการเดินขบวนพาเหรด การแสดงต่างๆ จากหลากหลายชาติ บูธจัดแสดงวัฒนธรรม โดยในงานนี้เด็กๆ ได้ร่วมเดินขบวนพาเหรด แสดงวงโปงลางเพลงเปิดวง และเพลงเต่างอย วงดนตรีไทยเพลงค้างค้าวกินกล้วย พม่ากลองยาว และพม่าเขว ฝึกซ้อมโดยครูวรัชยา จ้อยจอก(ครูมด)  และได้รับความร่วมมือจากครูวิชุดา สะสม(ครูจิ๊บ) และครูวาริศา มาลัย(ครูแสตมป์) ร่วมการแสดงในวงโปงลางอีกด้วย ด้วยความร่วมมือจากคณะครูอาสา เด็กนักเรียน และคณะผู้ปกครองทำให้การแสดงในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี