วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา คณะครูอาสาจากวัดธัมมาราม นครชิคาโก  ครูอาสาจากวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน และคณะดนตรีไทย จากสถาบันดนตรีไทยวัดธัมมาราม ได้รับเกียรติเชิญไปร่วมแสดงงาน Songkarn Uptown 2019 ณ รัฐมินนิโซตา ซึ่งงานเริ่มตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลา 20.00 น. เริ่มตั้งแต่ขบวนพาเหรด ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แสดงทั้งจากประเทศไทย และจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในรัฐต่างๆ รวมไปถึงตัวแทนจากชุมชนต่างๆ ในรัฐ Minnesota จากนั้นจึงเข้าสู่การแสดง

 

โดยคณะครูอาสาจากวัดธัมมาราม มีโอกาสได้ร่วมแสดงในส่วนต่างๆ เริ่มตั้งแต่การร่วมขบวนพาเหรด โดยการแห่กลองยาว ซึ่งเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข สนุกสนาน รวมไปถึงการแสดงจากคุณครูวิชุดา สะสม คุณครูนาฏศิลป์  โดยแสดงร่วมกับครูอาสานาฏศิลป์ จากวัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน และจากที่อื่นๆ เริ่มตั้งแต่การแสดงเชิดหุ่น ( คน )  เรื่อง มโนราห์บูชายัญ การแสดงสี่ภาค  และการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนยกรบ นอกจากนี้คุณครูวรัชยา จ้อยจอก คุณครูวาริศา มาลัย ร่วมกับคณะจากสถาบันดนตรีไทยวัดธัมมาราม ยังได้ร่วมบรรเลงบทเพลงต่างๆมากมาย ประกอบไปด้วย โหมโรง จอมสุรางค์ แร้งกระพือปีก เพลงชุดพม่า เพลงชุดรำวง เป็นต้น ตั้งแต่เริ่มงาน จนจบงาน จำนวน 5 ช่วงเวลาด้วยกัน ซึ่งฝึกซ้อมโดยคุณครูวรัชยา จ้อยจอก นอกจากนี้คุณครูทั้งจากวัดธัมมาราม และจากวัดนวมินทรราชูทิศ ฯ ยังมีโอกาสช่วยในเรื่องการตีเครื่องประกอบจังหวะ ในการแสดงตีกลองสะบัดชัย รวมไปถึงการยืนประจำซุ้มถ่ายรูป เพื่อถ่ายรูปกับแขกที่มาร่วมงานอีกด้วย ภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และความสนุกสนาน นอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองวันปีใหม่ไทยแล้ว ยังมีโอกาสได้เผยแพร่ความเป็นไทยให้แก่ชาวต่างชาติอีกด้วย

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  https://kstp.com/news/songkran-uptown-thai-new-year-photos/5332744/สรุปงานสงกรานต์Uptown