วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้มีพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายแพทย์เอกวุฒิ ซื่อสกุล ซึ่งได้จากโลกไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยวัยเพียง 37 ปีเท่านั้น ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ การถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และเคลื่อนศพจากวัดธัมมาราม ไปประกอบพิธีฌาปนกิจศพ ณ Damar Kaminski Funeral Home และในวันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้มีพิธีทำบุญครบรอบ 7 วัน โดยพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ตั้งแต่เวลา 10.30 น. และมีการถวายภัตตาหารเพลในลำดับต่อไป โดยคณะครูอาสาได้มีโอกาสช่วยงานในส่วนต่างๆ ตั้งแต่การจัดเตรียมสถานที่ จัดเตรียมอาหาร ตักอาหาร รวมไปถึงการทำความสะอาด และจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ มีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก และบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจ