วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562 สมาคมนักเรียนไทยมหาวิทยาลัย Stanford ร่วมกับสภาวัฒนธรรมไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาแห่งเมือง Fremont, CA ได้จัดงานวันสงกรานต์ "Thai fest 2019" ขึ้น มีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์จำนวน 13 ชุดการแสดง โดยภายในงานมีชาวไทยและชาวต่างชาติในเขตซานฟรานซิสโกเบย์แอเรีย ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก