วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2562 วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ แคลิฟอร์เนียได้จัดงานวันสงกรานต์ มีการทำบุญตักบาตร ปล่อยนกปล่อยปลาและมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์จำนวน 19 ชุดการแสดง โดยมีพระราชธรรมวิเทศพร้อมคณะสงฆ์วัดพุทธานุสรณ์เป็นผู้นำในพิธี มีชาวไทยและชาวต่างชาติในเขตซานฟรานซิสโกเบย์แอเรีย ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก