วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2562 วัดพุทธดัลลัสได้มอบหมายให้โรงเรียนวัดพุทธดัลลัส จัดการแสดงในเทศกาลวันสงกรานต์ โดยนักเรียนได้แสดงความสามารถทั้งเต้น ร้องเพลงและบรรเลงดนตรีไทย แห่กลองยาวในขบวนนางสงกรานต์เพื่อสร้างความครึกครื้นและสีสันให้กับงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักเรียนได้ซึมซับประเพณีไทย มีการรดน้ำขอพรจากพระและผู้ใหญ่