วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลาช่วงบ่าย คณะครูอาสาพร้อมด้วยผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ตั้งขบวนแห่พระอุปคุตเข้าเมืองและฟังเทศน์คาถาพัน และในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคมช่วงเช้า คณะครูอาสาพร้อมด้วยผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ตั้งขบวนแห่พระเวสสันดร พระนางมัทรี กัณหา ชาลี ชูชกและนางอมิตดาพร้อมด้วยต้นกัณฑ์เทศน์ จากนั้นคณะครูบรรเลงดนตรีระหว่างกัณฑ์เทศน์ช่วงเช้า จากนั้นเมื่อถึงเวลาภัตตาหารเพล ครูและนักเรียนร่วมกันบรรเลงดนตรีและรำไทย ก่อนจะขึ้นมาฟังเทศน์และบรรเลงดนตรีประกอบการเทศน์อีกครั้งในช่วงบ่ายถึงเย็น