วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 คณะครูและนักเรียนร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลจากนั้นรับชมการแสดงโดยมีตัวแทนนักเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้น Advance อ่านประวัติและความสำคัญของวันมาฆบูชา และการแสดงบรรเลงดนตรีไทยของระดับ Beginner, รำไทย