วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 คณะครูอาสาวัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ แคลิฟอร์เนีย ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนทำเสื้อมัดย้อม เพื่อเตรียมใส่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงในเดือนหน้า โดยกิจกรรมในวันนี้มีผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสนใจ มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมาก