วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 คณะครูนักเรียน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน จัดการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในงานของสมาคม AACA ( Asian American Civic Association) ซึ่งเป็นงานฉลองเทศกาลตรุษจีนที่ห้องอาหารไชน่าเพิร์ล ในไชน่าทาวน์ นครบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา