วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 คณะครูอาสาประจำการ 1 ปี วัดไทยลอสแองเจลิส ได้รับเชิญให้ไปจัดการแสดงวัฒนธรรมไทยให้กับนักเรียนชั้นปฐมวัย ณ Cottage Enrichment Preschool  ในงานนี้คณะครูอาสาฯ ได้จัดชุดการแสดงไปทั้งหมด 2 ชุด ได้แก่ ระบำวรเชษฐ์ และรำวงมาตรฐาน พร้อมทั้งมีการสาธิตท่ารำไทย ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างมาก