วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 คณะครูอาสาและนักเรียนนาฎศิลป์ของโรงเรียนวัดพุทธสามัคคี ร่วมแสดงในงาน Culture Galore ประจำปี 2019 ซึ่งเป็นงานนานาชาติของไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ คณะครูอาสาได้นำการแสดง เรือมบูณสร็อก ไปร่วมแสดงในครั้งนี้