วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 คณะครูอาสาวัดพุทธานุสรณ์ได้ร่วมกัน ติดกระดาษทรายกันลื่นบริเวณบันไดอุโบสถ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพุทธศาสนิกชน ที่เดินทางมาทำบุญและปฏิบัติธรรม ณ วัดพุทธานุสรณ์ ได้เดินขึ้นลงบันไดอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น