วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 คณะครูอาสา ได้มีโอกาสช่วยพระสงฆ์และคุณลุง กวาดหิมะบริเวณรอบ ๆ วัด โดยเฉพาะบริเวณลานจอดรถ ที่จำเป็นต้องมีการจัดการก่อนที่จะมีรถเข้ามา และทำให้หิมะกลายเป็นน้ำแข็งได้ ทุกคนร่วมมือช่วยกันอย่างพร้อมเพรียง