เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 คณะครูอาสาวัดธัมมาราม ได้มีโอกาสช่วยทางวัดในการจัดทำหนังสือประจำปีขึ้น โดยคณะครูช่วยในส่วนของการจัดเรียงหน้าหนังสือ เพื่อประกอบให้เป็นเล่มได้อย่างสมบูรณ์ และส่งต่อให้คุณลุงในการเย็บหน้าหนังสือและการตัดขอบ จากนั้นจึงร่วมมือกันนำที่อยู่ของพุทธศาสนิกชนมาติดที่เล่มหนังสือ และจัดเรียงตามรหัสไปรษณีย์ เพื่อเตรียมการจัดส่ง ด้วยความร่วมมือร่วมใจ ทำให้หนังสือสมบูรณ์ และจัดส่งได้ในที่สุด