วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรตินครบอสตัน จัดพิธีไหว้ครูโดยมีพระภาวนาวชิรเทศเป็นประธานในพิธี เริ่มพิธีสงฆ์ตั้งแต่เวลา 10.30 น. คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันสวดมนต์บำเพ็ญศุกลแด่ครูครูผู้ล่วงลับ ทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องสังฆทาน และถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ จากนั้นเริ่มพิธีไหว้ครูในเวลา 12.30 น. ด้วยการเจิมหนังสือโดยประธานในพิธี พิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทสวดไหว้ครู ตัวแทนนักเรียนถือพานนำมาไหว้ครู การผูกข้อมือ บรรเลงดนตรีไทย และการรำถวายมือ ซึ่งพิธีไหว้ครูได้รับการช่วยเหลือกันตั้งแต่เตรียมงานจนกระทั่งการเก็บงานจากทั้งคณะสงฆ์ คณะครู คณะผู้ปกครอง คณะจิตอาสา และที่สำคัญคือคณะนักเรียนที่ร่วมแรงร่วมใจกันตลอดทั้งงานจนพิธีไหว้ครูผ่านลุล่วงไปได้อย่างสวยงาม