วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 คณะครูอาสาประจำการ วัดไทยลอสแองเจลิส จัดพิธีไหว้ครูและงานวันเด็กแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ร.ท.หญิง กรรภิรมย์ วิชาธร ผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส เป็นประธาน ภายในพิธีไหว้ครู มีการแสดงนาฏศิลป์ชุดมาลาบูชาครู การแสดงดนตรีไทยโดยนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส และมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนดีเด่น ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครูในแต่ละวัน จะเป็นกิจกรรมวันเด็กให้นักเรียนร่วมเล่นเกมเพื่อชิงของรางวัลต่าง ๆ ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก