ค่ำวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. รัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา นำพุทธศานิกชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสวดมนต์ข้ามปี และเจริญสมาธิภาวนา ช่วงที่ 1 พิธีเริ่มตั้งแต่ทำวัตรสวดมนต์เย็น เวลา 18.00 น. และ ช่วงที่ 2 เริ่มสวดมนต์ข้ามปีเวลา 21.30 น. เมื่อเสร็จพิธีสวดมนต์ข้ามปีพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) แจกของที่ระลึกและทางวัดแจกปฏิทินของวัดไทยฯ ดี.ซี. ปี 2562 /2019 และพระภิกษุสงฆ์ทุกรูป นำโดยหลวงตาชีให้พรธรรมและหลักในการดำเนินชีวิต จากนั้นผู้ร่วมงานนั่งสมาธิภาวนากไปจนถึงเวลาเที่ยงคืน เพื่อความเป็นศิริมงคลในวันเริ่มต้นปีใหม่ 2562