วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้มีกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนวัดไทย กรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. และ Kid museum ในการเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นในหัวข้อการเรียนรู้ประจำสัปดาห์ “Thailand Day” ได้แก่ การแสดงดนตรีและรำ ศิลปะงานประดิษฐ์กระทง-ช้างจากกระดาษแข็ง-บ้านเรือนไทยจากไม้ไอศกรีม เรียนรู้ภาษาไทย แต่งกายชุดไทยและรับประทานอาหารไทย

 

ที่มา : https://kid-museum.org/cultural-programming/thailand-2018/