ค่ำวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คณะครูโรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. บรรเลงเพลงในพิธีฉลองกฐินและวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พิธีทอดกฐินสามัคคี พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ คณะครูและนักเรียน ผู้ปกครองร่วมทำบุญตักบาตรและแห่งองค์กฐินเพื่อประกอบพิธี จากนั้นรับชมการแสดงบรรเลงดนตรีและรำไทยของคณะครูและนักเรียน ณ อุโบสถ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.