วันอังคาร ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี จัดกิจกรรมงานสวัสดีปีใหม่ 2562 ณ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล โดยมีการแสดงความสามารถด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์ของนักเรียน และคณะครู ดังนี้

การแสดงนาฏศิลป์ไทย

การแสดงชุดที่ 1 ฟ้อนอวยพร

การแสดงชุดที่ 2 ฉันเป็นคนไทย

การแสดงชุกที่ 3 มวยโบราณอีสาน

การแสดงชุดที่ 4 เต้นประกอบเพลง พรปีใหม่

 

การแสดงดนตรีไทย

การแสดงชุดที่ 1 สุขสันต์ปีใหม่

การแสดงชุดที่ 2 เริงร่ากลองยาว

การแสดงชุดที่ 3 สาวไหมและตาลีกีปัส

การแสดงชุดที่ 4 วงโปงลาง

และการแสดงชุดพิเศษ  รำโนรา โดยคุณครูอดิศร มหาสัทธา

สร้างความสุข ความประทับใจ แก่ผู้ปกครองและพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานทำบุญที่วัดเป็นอย่างมาก