วันอาทิตย์ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนวมินทรราชูทิศ ครูอาสาและผู้ปกครองได้จัดงานวันคริสต์มาสให้กับนักเรียน โดยมีการเล่นเกมส์แจกรางวัล  แลกของขวัญSecret Santa โดยครูอาสาจัดเตรียมงานและสถานที่ กิจกรรมต่างๆและการดำเนินรายการ และในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 วัดนวมินทรราชูทิศ ได้มีการจัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อวัดนวมินทรราชูทิศ ครูอาสาได้จัดเตรียมสถานที่ และมีการออกร้านของโดยครูอาสาและผู้ปกครอง