วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. ทางโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธัมมาราม ( พอ.ธ. ) สถาบันดนตรีไทย และสถาบันนาฏศิลป์ ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและพิธีมอบสัมฤทธิบัตร แก่นักเรียนทั้งสามสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เป็นผู้มอบสัมฤทธิบัตรให้แก่นักเรียน ภายในงานมีพิธีและกิจกรรมต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพิธีมอบสัมฤทธิบัตร พิธีมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ประกวดสาธยายธรรม พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ประพฤติดีและมารยาทดี การแข่งขันสะกดคำภาษาไทย รวมไปถึงการแสดงจากสถาบันดนตรีไทย และจากโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธัมมาราม

 

โดยคณะครูอาสามีหน้าที่มากมาย อาทิ การจัดการแสดง ไม่ว่าจะเป็นจากสถาบันดนตรีไทย และจากโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธัมมาราม การจัดเตรียมรายชื่อนักเรียน การจัดเตรียมสัมฤทธิบัตร การเตรียมเพลง การประชาสัมพันธ์ จัดเตรียมดอกไม้ในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในส่วนต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะผู้ปกครองในการจัดเตรียมอาหาร คณะครูจิตอาสา ที่นอกจากจะช่วยสอนประจำรายสัปดาห์แล้ว ยังช่วยเหลือให้งานต่างๆดำเนินไปได้ด้วยดีอีกด้วย ภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน