วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนพระพุทธศานาวันอาทิตย์วัดพุทธานุสรณ์ ร่วมกับวัดพุทธานุสรณ์และชาวไทยในซานฟรานซิสโก เบย์แอเรีย ได้ร่วมกันจัดงานวันพ่อ โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชธรรมวิเทศ (ประเสริฐ กวิสสโร) เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์และรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นประธานในพิธี ซึ่งในงานประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การสวดมนต์ระลึกถึงพระคุณบิดา และการแสดงของนักเรียนในชุดต่างๆ ได้แก่ วงกลองยาว วงมหาดุริยางค์ การบรรเลงขิมหมู่ วงปี่พาทย์มอญ และวงโปงลาง โดยในงานมีผู้ปกครองให้ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดี และยังได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติอื่นๆ ในบริเวณข้างเคียงอีกด้วย