วันที่ 10-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คณะครูอาสาประจำการ 1 ปี วัดไทยลอสแองเจลิส ได้ร่วมจัดงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน และงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2561

ภายในงานมีการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส โดยการฝึกซ้อมของครูอาสา อาทิ การบรรเลงดนตรีไทยและการแสดงนาฏศิลป์ไทย ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา ฉุยฉายนางแมว ทุษยันต์ตามกวาง การเต้นประกอบเพลงโดยนักเรียนชั้นอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1 การประกวดหนูน้อยนพมาศ ฯลฯ มีการเนรมิตสระน้ำที่ด้านหน้าเวทีสำหรับให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถลอยกระทงได้ และมีการจัดขบวนแห่เครื่องไทยธรรมและบริวารผ้าพระกฐินพระราชทาน นอกจากนี้ มีซุ้มกิจกรรม “มหกรรมสุขภาพ Health Fair 2018” ให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยแพทย์และพยาบาลจากองค์กรด้านสุขภาพถึง 16 แห่ง บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก สนุกสนาน และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก