ครูอาสาประจำการ 1 ปี วัดพุทธาวาส ฮิวส์ตัน ได้ร่วมจัดประเพณีลอยกระทงโดยรูปแบบการจัดงานเป็นประเพณียี่เป็ง (ภาคเหนือ) โดยมีการแสดงมากมาย อาทิ การแสดงดนตรีไทย การแสดงนาฏศิลป์ การแสดง ละครพันทางเรื่องพระลอ ตอนปู่เจ้าเรียกไก่ การแสดงสร้างสรรค์ ชุด มาลารมณีย์ การแสดงเปิดวงโปงลาง ฟ้อนภูไทเรณูนคร การแสดงเดี๋ยวระนาดเพลงเชิดนอกประกอบการแสดงโขน ตอนหนุมานจังนางสุพรรณมัจฉา และการประกวดเทพียี่เป็ง นครฮิวส์ตัน ซึ่งเป็น ไฮไลท์ของงาน โดยภายในงานมีการออกร้านอาหารต่างๆมากมายและการจัดซุ้มสอยดาว บรรยากาศภายในงานอากาศเย็นได้อารมณ์ภาคเหนือ โดยงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและได้รับคำชื่นชมจากชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก