สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับวัดไทย จัดงานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ลานอเนกประสงค์ วัดไทย ลอสแอนเจลิส เมื่อ 28 ตุลาคม 2561

โดยพิธีเนื่องในวันปิยมหาราชนั้นจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยพสกนิกรชาวไทยในนครลอสแองเจลิสและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าร่วมถวายสักการะ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส

นอกจากผู้เข้าร่วมจากสมาคมชมรมต่าง ๆ แล้ว ยังมีคณะครู-นักเรียนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดไทย ลอสแองเจลิส รวมถึงเยาวชนไทยที่เกิดและเติบโตในต่างแดนเข้าร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์กว่า 42 ปี ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้พัฒนาในด้านสำคัญๆ