วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 คณะครูอาสา นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน ไปร่วมงาน Thai Festival ครั้งที่ 1 ของเมืองบอสตัน เพื่อเป็นการเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สากลโดยเข้าร่วมและจัดการแสดงทั้งสิ้น 6 ชุด ได้แก่ การร่วมขบวนพาเหรดกลองยาว การแสดงรำโนราห์ การแสดงวงดนตรีวงโปงลาง เปิดวงนางไห ฟ้อนกลองยาว และกินรีร่อนเล่น  หลังจบการแสดงคณะผู้แสดงได้รับเสียงปรบมือและคำชื่นชมจากผู้รับชมอย่างดียิ่ง