วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดพุทธดัลลัสได้จัดการแสดงเนื่องในงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน โดยในช่วงเช้า นักเรียน คณะครู และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันแห่ขบวนกลองยาว ส่วนในช่วงบ่าย นักเรียนได้แสดงนาฏศิลป์ และบรรเลงดนตรีไทยร่วมกับคณะครูอาสาสมัคร บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน