วันที่ 29 ตุลาคม 2561 คณะครูอาสาฯ นักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนวมินทร์ฯบอสตัน ช่วยกันทำอาหารและขายเพื่อหารายได้ให้กับโรงเรียน ระหว่างการมาทำงานของกงสุลสัญจรจากนครนิวยอร์ก มาช่วยให้ความสะดวกแก่ชาวไทยที่อยู่ใกล้เคียงนครบอสตันเกี่ยวกับพาสปอร์ตและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเป็นคนไทย