คณะครูอาสาประจำการ 1 ปี วัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน ร่วมกันจัดบอร์ดเกี่ยวกับวันออกพรรษาและวันปิยมหาราช เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของการเข้าพรรษาและการออกพรรษา รวมทั้งวิถีปฏิบัติของชาวพุทธในวันออกพรรษาและประวัติ พร้อมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 งานทำบุญออกพรรษาของวัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ, นครบอสตัน คณะครูอาสาจัดการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์รวม 2 ชุดการแสดงได้แก่ การแสดงดนตรีเพลงลาวเสี่ยงเทียน และการแสดงระบำไกรลาศสำเริง