เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 วัดนวมินทรราชูทิศ ครูอาสาเข้าร่วมสวดมนต์ฟังธรรมเทศนา ช่วยปฏิบัติพิธีสงฆ์ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา