วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ร่วมกับวัดธัมมาราม นครชิคาโก จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก โดยคณะสงฆ์และคณะครูอาสาประจำการได้ช่วยกันทำความสะอาด และจัดเตรียมสถานที่ โดยพิธีการเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 10.00 น. นายศักดิ์สีห์ พรหมโยธี กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชน พสกนิกรชาวไทย ทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ รวมถึงเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 

 

ภายในงานมีพระภิกษุสงฆ์จำนวน 10 รูป จากวัดต่างๆในนครชิคาโกมาร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีพระวรญาณวิเทศ วัดธัมมาราม เป็นประธานสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมพิธีนี้ด้วยความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในงานนี้นอกจากคณะสงฆ์ และคณะครูอาสาประจำการที่ได้ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่แล้ว คณะครูอาสาประจำการและประชาชนผู้มีจิตศรัทธายังได้ร่วมกันจัดเตรียมอาหารตักบาตร เก็บของ อุปกรณ์ต่างๆ และช่วยกันควบคุมดูแล ให้งานดำเนินการไปด้วยดี ถือเป็นความร่วมมืออย่างดีระหว่างสถานกงสุลใหญ่ วัด และประชาชนซึ่งทำให้งานออกมาสมบูรณ์